Suomi

Orjuutta

Orjuutta

Wikipediasta, ilmaisesta tietosanakirjasta
Siirry navigointiin Hyppää etsimään
Gordon, entinen orjuutettu mies, jolla on todisteita julmasta hyväksikäytöstä Louisianassa , Yhdysvalloissa, 1863

Orjuus on järjestelmä, jossa ihmisiä kohdellaan toisten omaisuutena . Orjuudessa historian suppeassa merkityksessä oikeus hankkia, myydä, vuokrata, vuokrata, lahjoittaa ja periä orjia kirjattiin lakiin . "Orjalait" säätelivät orjaomistuksen ja orjakaupan yksityisiä ja rikosoikeudellisia näkökohtia ; Lisäksi he määrittelivät myös, mitä oikeuksia orjille myönnettiin.

Monissa orjaomisteisissa valtioissa ja yhteiskunnissa orjat säilyttivät tietyn oikeuskelpoisuuden ja saattoivat mm. B. vetoamalla tuomioistuimiin tai hankkimalla omaisuutta sellaisin rajoituksin, jotka joissakin yhteiskunnissa ja maissa mahdollistivat vapauden hankkimisen itse. Joissakin valtioissa orjuus oli perinnöllistä ; H. orjien jälkeläiset olivat myös epävapaita.

Laajemmassa merkityksessä orjuus sisältää myös ihmisten vapaudenriiston ja pakottamisen ilman laillista perustetta tai sovellettavien lakien ja ihmisarvon loukkauksena sekä laittomasti oleskelevien hyväksikäytön . Rajat orjuuden ja "orjuuden kaltaisten" ilmiöiden, kuten pakkotyön (teollisuudessa, kaivostoiminnassa, istutuksissa jne.) tai pakkoprostituution välillä ovat juoksevia.

ilmaisu

etymologia

Sana "orja" (myöhäinen keskiyläsaksalainen orja ja orja ; appellatiivi , joka on kielellisesti yhtä slaavien kansannimen kanssa 6. vuosisadalla tuli substantiivi sklábos oli, 8. luvulta lähtien merkityksellä "vapaa slaavilainen alkuperä", josta tuli sitten keskiaikainen latinalainen sclavus [ 1] ) on usein vanhentunut etymologinen selitys, joka johtuu kreikan verbistä skyleúo , toissijainen muotoskyláo 'tehdä sotasaalista' [2] johdettu.

Nykyinen johdannainen perustuu kuitenkin lainaukseen latinan sanasta sclavus slaavien etniselle ryhmälle , ns. keskiajalta lähtien . [3] Romanian şchiau , monikko şchei ja albanialainen shqa - molemmat vanhentuneet nimet (etelä)slaavilaisille naapureille, erityisesti bulgarialaisille ja serbeille - ovat peräisin samasta lähteestä, koska molemmat sanat saattoivat joskus tarkoittaa myös 'palvelijaa', 'orjaa'. Joillakin kirjoittajilla on tapana nähdä se Ottonien taisteluissa slaaveja vastaan ​​10. vuosisadalla, varsinkin jo Widukind von Corveyn aikana. ja Quedlinburg Annals for Slave -kirjassa slavuksen sijaan kirjoitetaan " sklavus ". Näin ollen 11. lokakuuta 973 orjakauppiaalle myönnettiin Monumenta Germaniae Historican asiakirja , jossa latinan servuksen sijaan esiintyy ensimmäistä kertaa 'orja' tarkoittava sclavus . [5]

Keskiaikaisissa arabialaisissa lähteissä käytetty termi saqaliba صقالبة/ ṣaqāliba / "Slaavit" viittaa myös slaaveihin ja muihin Pohjois- ja Keski-Euroopan vaaleaihoisiin tai punertaviin kansoihin. Termi al-Ṣaḳāliba (sing. Ṣaḳlabī , Ṣiḳlabī ) on lainattu keskikreikan sanasta Σκλάβος (latinan sklavusin välitön lähde ). Tämä on muunnelma sanoista Σκλαβῆνος (yksikkö) tai Σκλαβῆνοι (monikko), joka on peräisin slaavilaisesta itsenimestä Slovĕne (monikko). Slaavilaisten orjien suuren määrän vuoksi sana on saanut 'orjan' merkityksen useissa eurooppalaisissa kielissä (englanniksi slave , it. schiavo , ranskaksi esklaavi), niin myös Umayyadissa Espanjassa , missä Ṣaḳāliba viittasi kaikkiin ulkomaisiin orjiin.

Se tosiasia, että myös muita "orjaa" tarkoittavia sanoja voitiin naturalisoida tietyillä Euroopan alueilla, oli ilmeistä 10. vuosisadalta Reconquistan aikana vuoteen 1492 asti, erityisesti kristillisellä läntisellä Välimeren alueella, jossa taistelussa vangitut ja " saraseeni " / "Saraceninista tai Maurista /Maurinista tuli tavaraa ja orjatyötä oli tehtävä. [6]

ominaisuuksia ja näkökohtia

Ottomaanit sieppasivat Sisä-Itävallan asukkaat orjuuteen vuonna 1530

Orjat tulevat yleensä muista maista, heidät siepataan etnisestä ryhmästään ja perheestään ja tuodaan muihin heille vieraisiin etnisiin, kielellisiin ja sosiaalisiin ympäristöihin. He voivat olla lain ulkopuolella, muuttua hyödykkeiksi tai dehumanisoitua ja niistä voi tulla myynti- ja jälleenmyyntikohteita. [7] Vapaudenriistoon liittyy usein fyysistä ja/tai institutionaalista väkivaltaa . Se luonnehtii orjakauppaa ja tarkoittaa syntymään ja sukututkimukseen sekä ihmisarvoon liittyvien oikeuksien ja identifiointimahdollisuuksien menettämistä (natal alienation) . [8.]

Orjuus, jossa se määrittää sosiaalisen rakenteen, palvelee enimmäkseen taloudellista riistoa ja luokkayhteiskunnan ylläpitämistä .

orjayhteiskunta

Orjanmetsästäjät Brasiliassa ( Moritz Rugendas , 1823)

Marxismin ja leninismin yhteiskuntateoriassa orjanomistajayhteiskunta ymmärretään taloudelliseksi yhteiskuntamuodoksi, joka perustuu orjanomistajan omistukseen tuotantovälineissä ( maa, koneet jne.) ja suorissa tuottajissa (orjat). Karl Marx , joka piti orjuutta raakimpana ja alkeisimpana hyväksikäytön muotona ja orjien ja orjanomistajien välistä antagonismia arkaaisena luokkavastakohtana , liitti termin orjaomistusyhteiskunta yksinomaan muinaisiin yhteiskuntiin. Marx kuvaili kuitenkin myös kuinka päällysrakenneilmiöksiorjuudesta syntyi poliittisia, oikeudellisia ja filosofisia näkemyksiä, jotka palvelivat orjien omistajia vallan välineenä. [9]

Amerikkalaisen historioitsija Ira Berlinin mukaan, jonka tärkeimpiin töihin kuuluu kaksi monografiaa Yhdysvaltojen orjuuden historiasta, orjuuden kaksi muotoa on erotettava toisistaan. Amerikan eteläisten osavaltioiden yhteiskunta ennen sisällissotaa oli tyypillinen "orjayhteiskunta" (engl. slave Society ). Orjayhteiskunnissa keskeiset tuotantoprosessit – eteläisten osavaltioiden tapauksessa sokeriruo'on, tupakan, riisin ja puuvillan viljely istutuksissa – riippuvat orjien työvoimasta. Toisaalta yhteiskunnissa, jossa on orjia), kuten esim. B. oli olemassa Kreikan ja Rooman antiikilla, orjilla oli vain marginaalinen rooli taloudessa. Tämän seurauksena orjayhteiskunnissa orjanomistajat muodostavat hallitsevan luokan, kun taas orjayhteiskunnissa he muodostavat vain osan varakkaasta eliittistä. [10] [11]

Ero samankaltaisista termeistä

Maaorjat, noin 1310

Orjuuden ja vastaavien alistamisen ja riiston väliset rajat ovat usein epäselviä. Termit, kuten orjuuden kaltainen riippuvuus tai orjuuden kaltaiset työolosuhteet, voivat joko rajata tai sisältää nimenomaisesti tällaisia ​​"samankaltaisia" ilmiöitä ja suhteita. Seuraavat orjuuden ja vapaan työn muodot erotetaan orjuudesta:

 • Termi maaorjuus tarkoittaa feodaaliherran ja hänen hallinnassaan olevien talonpoikien välistä suhdetta, mukaan lukien lainkäyttövalta ja sitominen. Maaorjat viljelevät herran maata vuokraa vastaan ​​ja tekevät hänelle pakkotyötä , ns. itsenäiset ammatinharjoittajat palvelivat häntä suoraan palvelijoina . Se, oliko orjuus orjuuden muoto, on keskustelunaihe. Historioitsija Michael Zeuske ei näe niiden välillä eroa. [12]
 • Velkaorjuudessa velallinen panttaa työvoimansa maksaakseen velkojaan, usein olosuhteiden pakosta ja määräämättömäksi ajaksi.
 • Mita ja encomienda olivat orjatyön muotoja, jotka pakotettiin alkuperäiskansoille Espanjan siirtomaavaltakunnassa . Ne erosivat usein vain nimellään orjuudesta, jota kuningatar Isabellan vuoden 1503 määräys kielsi soveltamasta alkuperäiskansoihin. [13]
 • Pakkooppisopimus (myös: indentured apprenticeship ) on entisten orjien lasten tuomioistuimen määräämää sijoittamista "opettajan" talouteen. Tämä orjuuden ja vapauden siirtymämuoto oli mm. Levinnyt Yhdysvaltain eteläisissä osavaltioissa vuoden 1865 jälkeen. Vastaavia olosuhteita oli jo keskiajalla, jolloin ei ollut harvinaista, että vanhemmat antoivat lapsia ulkomaisiin perheisiin "opetusta varten", jotta he voisivat asua siellä orjuuden kaltaisissa olosuhteissa ja usein määräämättömäksi ajaksi, esim. B. fante Venetsiassa, usein Balkanilta. [14]
 • Verdingenissä , joka oli laajalle levinnyt Sveitsissä ja Itävallassa 1800-luvulla ja 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, maanviljelijät palkkasivat lapset (usein orpoja tai avioeron lapsia) työmiehiksi, ja heidät pakotettiin usein tekemään kovaa työtä ja heiltä riistettiin monia lapsia. oikeuksia. [15]
 • Pakkotyö on työtä, jota pakotetaan tekemään vastoin tahtoaan ja rangaistuksen uhatessa.

Englannin kielessä orjuuden erottamiseksi samankaltaisista orjuuden muodoista ovat yleisiä ilmaisut chattel bondage ("possession bondage") ja chattel slavery ("omistusorjuus"), jotka tarkoittavat vain orjuuden muotoja, joissa henkilö on myös vangittu oikeudellisesti. - eli lainsäätäjän nimenomaisella vahvistuksella - toisen henkilön omaisuudeksi . [16]

YK:n vuoden 1956 orjuuden poistamista, orjakauppaa ja orjuutta vastaavia instituutioita ja käytäntöjä koskevan yleissopimuksen oikeudelliset määritelmät yhdistävät termin orjuus omistusoikeuksien käyttöön: Orjuus on "henkilön oikeudellinen asema tai tilanne, jossa käytetään yhtä tai kaikkia omistusoikeuksiin liittyviä valtuuksia." [17] 1 artiklassa luetellaan "orjuuden kaltaiset laitokset ja käytännöt", nimittäin velkaorjuus, orjuus, sopimus, pakkoavioliitto, josta maksetaan rahana tai luontoissuorituksina, ja vaimon luovuttaminen tai perinnön toiselle henkilölle.

Orjuutettu henkilö

Englanninkielisessä historiassa käydään keskustelua siitä, pitäisikö orjuuden uhreille käyttää termiä orjuus orjuuden sijaan . Käsitteen vaihtamiseksi väitetään, että sana orja jatkaa orjuuden rikosta kielellisesti pelkistämällä uhrit ei-inhimillisiksi esineiksi (hyödykkeeksi, hyödykkeeksi jne.) sen sijaan, että se muistaisi heidät ihmisinä. Muut historioitsijat vastustavat tätä orjaaon lyhyempi ja tutumpi termi, tai että juuri tämä sana kuvastaa osuvasti orjuuden epäinhimillisyyttä: "ihminen" ehdottaisi henkilökohtaista autonomiaa, jota orjuudella ei voisi olla. [18]

orjuuden historiaa

antiikin

Roomalainen sotilas ja kaksi vangittua orjaa. Reliefi Smyrnasta (nykyisin Izmir , Turkki), noin 200 jKr

Orjuuden historia, joka on dokumentoitu lakiteksteillä, alkaa antiikin ensimmäisistä kehittyneistä sivilisaatioista . Sotavankien orjuuttaminen oli siellä yleistä ; mutta myös heidän jälkeläisensä jäivät vapaiksi. Orjuus oli laajalle levinnyt Mesopotamiassa , Egyptissä ja Palestiinassa .

Kreikan kaupunkivaltioissa , joissa orjia käytettiin suuria määriä koti- ja maataloustöihin, kaupan nousu johti velkaorjuuteen , jossa laiminlyöneet velalliset joutuivat orjuuden kaltaiseen riippuvuuteen velkojastaan . Velkaorjuus oli myös laajalle levinnyt Roomassa, mutta roomalaisten valloitussotien leviämisen myötä siellä orjuutettiin yhä enemmän sotavankeja. Sekä Kreikassa että Roomassa vapautetut orjat saattoivat saada kansalaisuuden.

keskiaika

Islamilaisessa kulttuurissa orjien joukkokäyttö työyhteisöissä ei ollut kovin yleistä. Maataloudessa (taatelipalmut, puutarhanhoito keitaissa) ja nomadieläintaloudessa orjat asuivat integroituneena orjanomistajien kotitalouksiin tai perheyhteisöihin. Poikkeuksen olivat Zanj , mustat ihmiset, jotka siepattiin Itä-Afrikasta ja jotka Abbasidi-imperiumin aikana työskentelivät suurissa ryhmissä suolaaltaissa , talteenotossa ja sokerintuotantoviljelmillä nykypäivän Irakin suolamailla . [19] Vuonna 869 he aloittivat kapinan, joka johti Abbasid-kalifaatin tappion partaalle, mutta onnistui murskattua. [20]

Samoihin aikoihin turkkilaiset kansat , kuten kasaarit , ja germaanit , kuten varangit ja viikingit , vaihtoivat sotavankeja ja orjia Euroopassa ja idässä . Slaavien kanssa käytyjen sotilaallisten konfliktien jälkeen Saksin ja Itä-Franssin alueella kehittyi hyvin organisoitu ja erittäin laaja slaavilaisten orjien kauppa . Prahan lisäksi tärkein kauppakeskus oli Regensburg. Hyvät kauppasuhteet olivat Venetsian ja Verdunin kanssa, joista kauppareitit jatkuivat Arabiaan ja Espanjaan, missä islamin leviämisen jälkeen orjille oli suuri kysyntä. Mutta myös Frankin valtakunnan suurmaanomistajien keskuudessa oli tarvetta vapaalle työvoimalle. [21]

Sotilasorjien, mamelukien , käytöllä oli merkittävä rooli islamilaisten valtioiden hallintokäytännössä varhaiskeskiajalta lähtien . Uskollisuudessaan nämä pysyivät perhe- ja heimosuhteiden ulkopuolella, mutta saattoivat myös tarttua valtaan itse, kuten Ghaznavidien esimerkki osoitti.

Slaaviruhtinaat vahvistivat valtaansa myös ihmiskaupalla. Juutalais-arabialaisen matkailijan Ibrahim ibn Yaqubin mukaan vuonna 960 yksi kuuluisimmista orjamarkkinoista sijaitsi Prahassa Přemyslid-böömiprinssien päälinnan alapuolella. [22] Kristinaistumisen myötä orjuus väheni keskiaikaisessa Keski-Euroopassa, jossa kristittyjä kiellettiin myymästä tai ostamasta muita kristittyjä orjiksi. Alppien eteläpuolella – esimerkiksi Italian merenkulkutasavallassa , Mustanmeren alueella , Balkanilla ja Egyptissä– orjilla käytiin kuitenkin edelleen laajaa kauppaa. Paavit ja luostarit omistivat myös orjia. Keskiaikaiset teologit , kuten Tuomas Akvinolainen , perustelivat orjuuden laillisuuden ja välttämättömyyden Aristotelesta vedoten luonnonlailla . [23]

Ensimmäinen lakikirja, jossa orjuus ja maaorjuus hylätään, on Eike von Repgow'n Sachsenspiegel , joka kirjoitettiin noin 1230 : "Vapaus on siis epäoikeudenmukaisuutta, jota pidetään oikeana tavan kautta. Koska ihminen on tehty Jumalan kuvaksi, hän kuuluu vain hänelle eikä kenellekään muulle.” [24]

Orjuus oli perinteisesti yleistä monissa Euroopan ulkopuolisissa kulttuureissa, kuten atsteekeissa , Pohjois-Amerikan intiaanien keskuudessa ja monissa osissa Afrikkaa ja Aasiaa. Tässä on mainittava myös islamin orjuus , joka otti ja jatkoi aikaisempia muotoja 700-luvulla.

nykyaika

Nykyaikana orjuus elpyi eurooppalaisen merikaupan laajentumisen ja merentakaisten siirtokuntien perustamisen myötä . Monissa tapauksissa nämä olivat vain harvaan asuttuja, joten talouden rakentamiseksi tuotiin afrikkalaisia ​​orjia, joiden työhön näiden siirtokuntien talous perustui suurelta osin vuosisatojen ajan. Maailman johtava orjakauppavaltio oli Portugali 1800-luvulle asti . Yksin Brasiliaanportugalilaiset kauppiaat myivät nykyaikana yli 3 miljoonaa afrikkalaista orjaa. Tietenkin tuskin oli eurooppalaista merikauppamahtia, joka ei olisi ollut mukana kansainvälisessä orjakaupassa. Tämä ei koske vain espanjalaisia, brittiläisiä, ranskalaisia ​​ja hollantilaisia, vaan myös ruotsalaisia, tanskalaisia ​​ja brandenburgilaisia ​​kauppiaita.

1500-1800-luvulla eurooppalaisten merimiesten ja joissain tapauksissa myös rannikon asukkaiden vangitseminen ja orjuuttaminen islamilaisten pohjoisafrikkalaisten merirosvojen ( Barbaresque corsairs ) toimesta oli myös merkittävää. [25] On arvioitu, että useista sadasta tuhannesta [26] yli miljoonasta eurooppalaiseen joutui orjuuteen tällä tavalla [27] . Muun muassa, perusti orjarahastot Hampuriin ja Lyypekkiin . Barbareskin korsaarien orjuutta kompensoi tuhansien islamilaisten vankien myynti Euroopan orjamarkkinoilla, kuten Maltalla tai Marseillessa . [25]

Orjahöyrylaivan kannella Kongon alueella, noin 1900

1700-luvun lopulta lähtien orjuus poistettiin vähitellen maailmanlaajuisesti. Merkittäviä aloitteita brittiläiselle vaikutuspiirille tuli mm. Abolitionistit , kuten William Wilberforce (esitetty elokuvassa Amazing Grace ), entinen orjakauppias John Newton ja vapautettu orja Olaudah Equiano , ja saivat julkista tilaa. Esimerkiksi brittien painostuksella Wienin kongressissa orjuus kiellettiin kongressilain 118 §:ssä, lait ja Britannian laivasto lopettivat ainakin Atlantin orjakaupan , ja USA:ssa orjakauppa päättyi vuonna 1865.Sisällissodan orjuus.

Orjuuden kieltäminen lännessä toimi kuitenkin oikeutuksena Afrikan kolonisaatiolle korkean imperialismin aikakaudella. Eurooppalaiset kolonisaattorit voisivat nyt omaksua moraalisen ylivoimaisen asenteen islamilaista maailmaa kohtaan, jossa orjuus oli vielä hyväksytty, ja perustella siirtomaavaltaa Afrikassa humanitaarisella tarpeella taistella orjuutta vastaan, mikä kuvastaa abolitionistien moraalisia tavoitteita ja kumottujen abolitionistien etuja. imperialistien toimesta. [28]

Buddhalaisessa Aasiassa orjuudella oli pienempi rooli kuin lännessä ja islamilaisessa maailmassa. Kiina ja Japani olivat jo 1700-luvulla käytännössä "orjattomia sivilisaatioita". [29]

Mauritaniassa vuodesta 1981 lähtien [30] voimassa olleen kiellon myötä orjakaupalle ja orjuudelle ei ole enää laillista perustaa missään maan päällä. Orjuuden muodollinen poistaminen johti kuitenkin entisten orjien tehokkaaseen sosiaaliseen tasa-arvoon vain harvoissa tapauksissa. Tämä riippuvuuden jatkuvuus on erityisen hyvin dokumentoitu orjuuden tapauksessa Yhdysvalloissa . Orjuuden kaltaisia ​​inhimillisen alistamisen muotoja voidaan kuitenkin havaita yhä uudelleen myös kulttuureissa, joissa orjuudella suppeassa merkityksessä ei ole perinteitä; kuten natsien pakkotyö .

historian käsittely

Miehet, naiset ja lapset työskentelevät ratsasvalvojan valvonnassa puuvillaviljelmillä Yhdysvaltojen eteläosissa noin vuonna 1850

Vaikka orjuus on nyt virallisesti poistettu jokaisessa maailman maassa, ongelman ratkaisemisessa on vaikeuksia. Tämä vaikuttaa sekä islamilaiseen maailmaan että eurooppalaiseen tapaan käsitellä omaa menneisyyttään.

Sorbonnessa vuoteen 2001 asti opettanut ranskalainen filosofi Louis Sala-Molins kiinnitti Ranskan vallankumouksen 200-vuotispäivänä huomion siihen, että kukaan valistuksen ajattelijoista ei ollut kiinnostunut orjuuden poistamisesta Ranskan siirtokunnissa. - ei Condorcet , Diderot , Montesquieu eikä Rousseau . Merkittävä poikkeus oli Marquis de La Fayette . Sala-Molins pitää suhtautumista orjakysymykseen ja mustiin ratkaisevana heikkoutena valistuneissa yleismaailmallisina levitetyissä ihmisoikeusvaatimuksissa. [31] Ludvig XIV :n kaudella 1685 .Siirtokuntia varten myönnetty Code Noir oli siellä voimassa 163 vuotta keskeytyksettä aina vuoteen 1848 asti. Sitten se unohdettiin, kunnes Sala-Molins julkaisi sen uudelleen vuonna 1987 "nykyajan hirvittävimpänä laillisena tekstinä". [32]

Ranskalainen keskiaikatieteilijä Jacques Heers totesi vuonna 1996, että orjuus ilmeisenä tosiasiana talonpoikaorjuuden rinnalla , huolimatta joistakin Välimeren aluetta koskevista tutkimuksista, ei esiinny nykyaikaisissa keskiajan kuvauksissa, ja tämä enemmän tai vähemmän tarkoituksella. [33]

Ikonoklastiset teot patsaita ja monumentteja vastaan ​​puhkesivat vuonna 2020 rasisminvastaisten mielenosoitusten seurauksena Yhdysvalloissa ja Euroopassa . Kuvatut historialliset persoonallisuudet yhdistetään usein orjuuden ja kolonialismin heijastamattomaan muistiin. [34]

jakelu

Orjuuteen perustuvat yhteiskunnat olivat laajalle levinneitä ympäri maailmaa 1800-luvulle asti. Samaan aikaan, kiellostaan ​​huolimatta, orjuus jatkuu paikoin 2000-luvulla. Tämä voi johtua siitä, että eri kulttuureissa useilla eri nimillä esiintyvillä orjilla oli ja on edelleen erityinen asema sosiaalisessa ympäristössä, koska yhteiskunnat ovat itsessään erittäin monimutkaisia ​​rakenteita. Tutkiessaan islamilaisen maailman orjuutta ranskalainen antropologi Malek Chebel arvioi 21–22 miljoonaa orjaa, jotka 1400 vuoden aikana olivat orjia slaaveina, sivuvaimoina, palvelijoina, orjina Afrikasta tai Afrikasta. Välimeren orjakauppavangitut kristityt menettivät vapautensa. Chebel laskee mukaan myös Persianlahden valtioissa tällä hetkellä työskentelevät filippiiniläiset, intialaiset ja pakistanilaiset, jotka menettävät ihmisoikeuksiaan siellä, mutta ei nimenomaisesti ota huomioon esimerkiksi afrikkalaisia ​​vähemmistöjä Maghrebissa, Turkissa, Iranissa tai Afganistanissa. [35]

Australialaisen yrittäjän Andrew Forrestin vuonna 2010 perustama Walk Free Foundation on mukana taistelussa moderneja orjuuden muotoja vastaan. Säätiö on julkaissut joka vuosi vuodesta 2013 lähtien maailmanlaajuisen orjuusindeksin , jossa on arvioita orjuuden laajuudesta 162 maassa (2013) ja 167 maassa (vuodesta 2014). Nykyinen indeksi vuodelta 2018 on arviolta 40,3 miljoonaa orjuutettua miestä, naista ja lasta maailmanlaajuisesti. [36]

perustelut

Lähes kaikilla aikakausilla orjien pitäminen oli myös ideologista taustaa. Kreikkalaiset jakoivat ihmiskunnan kreikkalaisiin ja barbaareihin ( kreikan kielestä βάρβαρος - alkuperäinen termi muinaisessa Kreikassa kaikille niille, jotka eivät (tai huonosti) puhuneet kreikkaa) [37] ja vaikutti vain hyvältä ja reilulta tehdä barbaareista orjia. Lisäksi kreikkalaiset orjuuttivat valloitettujen kaupunkien asukkaat, vaikka he olivat itse kreikkalaisia. Esimerkiksi Thukydidesin Melian dialogin mukaan Miloksen asukkaat vastustivat Peloponnesoksen sodan aikana .5-luvulla eKr voimakkaaseen Ateenaan ja sitten ateenalaiset orjuutettiin. [38] [39] Ksenofon muotoilee pohjimmiltaan vahvimman lain:

"Sillä se on ikuinen laki kaikessa maailmassa, että jos vihollinen kaupunki valloitetaan, sen asukkaiden omaisuus ja omaisuus kuuluvat valloittajille."

Xenophon : Cyrupedia , VII 5,73

Toisaalta vapaat kreikkalaiset pitivät orjuutettujen kreikkalaisten olemassaoloa häpeänä, ja kokonaisten kaupunkien orjuuttaminen pysyi erittäin kiistanalaisena. Jotkut sotilasjohtajat kieltäytyivät tästä käytännöstä, kuten spartalaiset Agesilaus II [40] ja Kallikratidas . [41] Se oli myös toisinaan kielletty kaupunkien välisillä sopimuksilla. Esimerkiksi Miletos ja Knossos sitoutuivat 3. vuosisadalla eKr. toisiaan ollakseen orjuuttamatta toisen kaupungin kansalaisia. [42]

Muinaisessa Kreikassa Aristoteles määritteli orjat luontaisesti omistetuiksi. [43] Jättäen sivuun tämän omistussuhteen ongelmallisen substanssi-filosofisen ja luonnonoikeudellisen perustelun, Aristoteles luonnehtii edelleen orjia kahdella ominaisuudella. Ensinnäkin tällaiset omaisuudet ovat erikoistyökaluja, jotka voivat korvata monet muut työkalut. Aristoteelisen teleologian mukaan työkaluilla ei ole omaa tarkoitusta, vaan niiden on alistettava itsensä tarkoitukselle, jonka määrittää täydellinen kokonaisuus, josta ne ovat vain epätäydellinen osa. [44]Toisin kuin muut elottomat työkalut, näillä ihmistyökaluilla on kuitenkin tietty ennakointikyky. Aristoteles kirjoittaa, että orjat pystyvät ennakoimaan käskyt yksinään eivätkä vain toimimaan muiden käskyjen mukaan. Tällaisina ennakoivina välineinä heillä on sielu, mutta he eivät kykene täysimääräiseen, järkevään valmennukseen. Siksi orjan on parempi palvella ylempien ihmisten orjana.

Myöhemmin Cicero puhuu juutalaisista ja syyrialaisista "ihmisinä, jotka ovat syntyneet orjiksi", ja hän ehdottaa, että jotkut kansat voivat hyvin, kun ne ovat täydellisen poliittisen alistumisen tilassa. Ennen kaikkea Aristoteleen näkemyksiä käytettiin myöhemmin antamaan orjuudelle ideologinen perustelu.

Orjuutta kuvataan Raamatussa muinaisen juutalaisen yhteiskunnan tosiasiaksi. Vanhan testamentin alussa oikeutus pysyvälle orjuudelle löytyy Nooan kirouksesta pojalleen Hamille, kanaanilaisten esi-isälle (1. Moos. 9:18-27). Mooseksen laki teki eron alkuperäisten ja ulkomaalaisten orjien välillä alkuperän mukaan (3. Moos. 25:44-46). Vain jälkimmäisiä pidettiin orjina suppeammassa merkityksessä – ts. H. Elinikäinen realisoitava omaisuus – sallittu. On totta, että vapaina syntyneet heprealaiset saattoivat joutua orjuuteen velkaantumisen kautta . Heidät kuitenkin vapautettiin tietyistä työtehtävistä ja heidät oli vapautettava seitsemäntenä vuonna ( sapattivuosi ) ( Ex 21.2  EU andDeut 15.12  EU ). Orjien kohtelusta ei ollut erityisiä määräyksiä. Orjien tappaminen oli nimenomaisesti kiellettyä (2Mo 21:20-21). Lisäksi orjat vapautettiin, jos heidän omistajansa käytti heitä vakavasti fyysisesti (2Mo 21:26-27).

Toisaalta Uuden testamentin evankeliumeissa ei ole nimenomaista mainintaa orjuudesta herruuden käytäntönä. Vain apostoli Paavalin kirjeissä tämä tulee esiin useita kertoja. Siinä Paavali korostaa alkukirkon heterogeenisesti koostuvia yhteisöjä silmällä pitäen, että kristittyjen keskuudessa ei ole eroa orjien ja vapaiden ihmisten välillä ( Gal 3.28  EU ; Kol 3.11  EU ; 1. Kor 12.13  EU ). Tämä käy erityisen selväksi Paavalin kirjeessä Filemonille, kun hän pyytää häntä hyväksymään karkuun paenneen ja nyt kastetun orjansa Onesimuksen rakkaaksi veljeksi (Phm 15-17). Näin varhainen kristinusko muotoili ensimmäistä kertaa antiikin aikana orjien arvon ja arvon. Se tosiasia, että kristinusko ei Paavalin käsityksen mukaan sisällä yhteiskunnallis-vallankumouksellista sanomaa, näkyy ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle ( 1. Tim . 6:1-2  EU ). Paavali väittää, että Jeesuksen Kristuksen antama vapaus ei riipu ulkoisesta siviilisäädystä ( 1 Kor 7.22  EU ). Hän jättää orjuuden koskemattomaksi yhteiskunnallisesti vakiintuneena omistusmuodona, mutta muistuttaa orjia ja herroja heidän keskinäisistä velvollisuuksistaan ​​(Kol 3:22-4:1; Ef 6 :1-9  EU ).). Orjuus on osa Jumalan määräämää järjestystä, jossa ihmisillä on erilaiset asemat ja heidän on tultava toimeen niiden kanssa.

Keskiajalla orjuuden ja orjakaupan perusteluihin lisättiin, että se edisti pakanoiden kristinuskoa. Paavin bullien Dum diversas (1452) ja Romanus Pontifex (1455) avulla kristityt saivat orjuuttaa saraseenit , pakanat ja muut kristinuskon viholliset ja ottaa heidän omaisuutensa. [45] Dalmatialaisen fanten tapauksessa , jonka orjuus oli ajallisesti rajoitettua, korostettiin, että muutaman vuoden orjatyö oli tarpeen, jotta heillä olisi riittävästi aikaa opiskella.

Jotkut keskiaikaiset paavit vastustivat voimakkaasti orjuutta. Johannes VIII julisti bullassa Unum est vuonna 873 , että se oli Kristuksen opetuksen mukaan perusteeton. Pius II kutsui kirjeessään orjakauppaa "magnum scelukseksi ", suureksi rikokseksi, ja tuomitsi orjuuden härässä 7. lokakuuta 1462. [46]

Vuonna 1510 skotlantilainen tutkija John Major sovelsi Aristoteleen teorioita ensimmäisen kerran Amerikan intiaaneihin. [47] Vasta vuonna 1537 härkä Sublimis Deus totesi, että muut, ei-eurooppalaiset etniset ryhmät, esim. B. Intiaanit ovat todellisia ihmisiä, joilla on kyky ymmärtää katolinen usko. Nyt oli kiellettyä riistää heiltä heidän vapautensa ja omaisuutensa. Vastakkaisia ​​näkemyksiä vallitsi kuitenkin vielä 1800-luvulla. Esimerkiksi George Fitzhugh julkaisi kirjan vuonna 1854, jossa hän kirjoitti: ”Jotkut miehet syntyvät satula selässään, ja toiset saavat saappaat ja kannustetaan ratsastamaan sillä. Ja se on hyvä heille!" [48]

Orjuus ja orjuuden kaltainen riippuvuus nykyään

”Nykyaikainen orjuus nähdään riistollisena elämäntilanteena, josta uhreilla ei ole pakopaikkaa uhkausten, väkivallan, pakottamisen, vallan väärinkäytön tai petoksen vuoksi. Monissa tapauksissa uhreja pidetään kalastusaluksissa Aasiassa, heitä käytetään hyväksi kotityöntekijöinä tai pakotetaan prostituutioon bordelleissa .” [49]

Terre des hommes julkaisi huhtikuussa 2006 luvut, joiden mukaan yli 12 miljoonaa ihmistä on pidettävä orjina. Yhdistyneet Kansakunnat vahvisti nämä luvut myöhemmin . Heistä noin puolet on lapsia ja nuoria. He ovat ihmiskaupan ja pakkotyön uhreja. [50] Tämän mukaan suurin osa pakkotyöläisistä asuu Intiassa , Bangladeshissa ja Pakistanissa . Myös teollisuusmaissaerityisesti naiset elävät pakkoprostituoituina orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Lisäksi työntekijöitä työstetään laittomasti ilman oikeuksia rakentamisessa, kotitalouksissa ja maataloudessa. Keski-Euroopassa tunnetaan yksittäisiä tapauksia orjuuden kaltaisista työoloista. Esimerkiksi diplomaattista koskemattomuutta nauttiva Jemenin kulttuuriasiamies Berliinissä piti palkatonta kotitaloustyöntekijää orjuuden kaltaisissa olosuhteissa vuosia. [51]

Islamin orjuuden historia ei ole ohi edes viime aikoina. Näin raportoidaan Islamilaisen valtion orjuudesta. [52]

Walk Free Foundationin vuoden 2016 puolivälissä julkaiseman raportin mukaan [ 53] , australialaisen yrittäjän ja miljardööri Andrew Forrestin ja hänen vaimonsa Nicolan [53] perustama säätiö taistelemaan moderneja orjuuden muotoja vastaan, lähes 46 miljoonaa [54] ihmistä . maailmanlaajuisesti sanotaan elävän orjina tai orjien kaltaisina työntekijöinä; kaksi kolmasosaa niistä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Intia on yli 18 miljoonalla uhrilla eniten uhreja, Kiinassa 3,4 miljoonalla ja Pakistanilla 2,1 miljoonalla.Pohjois-Korealla , 4,37 prosentilla, on korkein suhde omaan väestöön nähden, ja se on myös ainoa maa maailmassa, joka ei tee mitään orjuutta vastaan. [49] Lisäksi Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, Nigeria, Irak, Indonesia, Kongo ja Filippiinit olivat niiden kymmenen maan joukossa, joiden osuus maailman orjien kokonaismäärästä on 60 % Walk Free Foundationin vuoden 2018 luokituksen mukaan. . [55]

Walk Free Foundation on suunnitellut ja luonut maailmanlaajuisen orjuusindeksin : Tietojen keräämisen lisäksi se tarjoaa myös yleiskatsauksen poliitikkojen sitoutumisesta maailmanlaajuisesti. [54]

tilanne yksittäisissä maissa

Brasilia

Orjuuden kaltaiset työolot ovat edelleen yleisiä Brasilian maaseutualueilla, ja ilmiö ulottuu paljon yksittäistapauksia pidemmälle. Tästä syystä tiedotusvälineissä, ihmisoikeusaktivistien ja akateemisen yhteisön keskuudessa on vuosien ajan käyty intensiivistä keskustelua, jonka avainsanana on ollut trabalho escravo eli trabalho escravo . e. "Moderni orjuus". [56] Keskustelun tulokset ovat mukautettu Brasilian työlainsäädäntöön, joka ensimmäistä kertaa määrittelee ja rankaisee orjuutta muistuttavia työoloja. "Modernin orjuuden" määritelmä ei sisällä ihmisten todellista omistusta, joka on lakkautettu Brasiliassa vuodesta 1888, vaan se kuvaa työoloja, kuten velkaorjuuden, vapaudenriiston työssä, liian pitkiä ja uuvuttavia työpäiviä. Vaikka nämä ehdot vastaavat puolisopimusperusteisen palkkatyön muotoa, ne ovat itse asiassa lähellä orjuutta. Tällä modernilla määritelmällä työlainsäädäntö, jos se pannaan täytäntöön paikallisesti, voi vangita modernin orjuuden ja rankaista hyötyviä. [57]

Haiti

In Haiti leben laut einem Bericht der Kindernothilfe im Jahr 2009 etwa 300.000 Kinder beiderlei Geschlechts als Haussklaven, sogenannte Restavecs (von franz.: rester avec ‚bei jemandem bleiben‘) in Familien der Ober- und Mittelschicht vornehmlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie stammen zumeist aus auf dem Land lebenden Familien, die ihre Kinder kaum noch ernähren können und sie daher in der Regel kostenlos besser gestellten Familien überlassen. Dort haben sie täglich bei freier Kost und Logis, aber ohne Möglichkeit der Schulausbildung und ohne Bezahlung alle anstehenden Arbeiten im Haushalt zu erledigen. Körperliche Züchtigung und sexueller Missbrauch ohne strafrechtliche Konsequenzen für die Täter sind an der Tagesordnung. Obwohl in die Verfassung von Haiti nach dem Ende der Sklaverei und der Erklärung der Unabhängigkeit im Jahre 1804 auch einmal ein Passus aufgenommen wurde, der Kindern grundsätzlich ein „Recht auf Liebe, Zuwendung und Verständnis“ zusichert und auch die „Freiheit der Arbeit“ regelt, werden in der täglichen Realität diese Vorsätze nicht umgesetzt.[58][59]

Dominikanische Republik

Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration (OIM) werden jährlich etwa 2000 haitianische Kinder von Schleuserbanden illegal über die Grenze in die Dominikanische Republik geschafft und dort als Haussklaven und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft verkauft.[60]

Mauretanien

Die Sklaverei in Mauretanien besteht trotz ihrer mehrmaligen offiziellen Abschaffung – zuletzt 2007 – weiter fort und betrifft die Nachfahren von vor Generationen versklavten und bis heute nicht freigelassenen Menschen, die ʿAbīd (Sing. Abd), die den „weißen Mauren“ (Bidhan) als Sklaven dienen. Ihre Zahl ist unbekannt, wird aber von Menschenrechtsgruppen auf die Größenordnung von Hunderttausenden geschätzt.

Sudan

Das Fortbestehen der Sklaverei im Sudan und Südsudan betraf vor allem die Ethnien der Dinka und Nuba und wurde durch Berichte ehemaliger Sklaven wie Mende Nazer und Francis Bok international bekannt. Wie viele Menschen dort versklavt wurden bzw. weiterhin in Sklaverei leben, ist nicht genau bekannt, Schätzungen reichen von einigen Zehntausend bis Hunderttausend.

Elfenbeinküste

Laut Anti-Slavery International sollen laut Greenpeace in Elfenbeinküste, von wo 40 % der weltweiten Kakaoernte stammen, rund 200.000 teils aus Nachbarländern stammende Kindersklaven als Erntehelfer eingesetzt werden. Es sind Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die zumeist aus Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo und Benin stammen und ohne Lohn nur gegen Kost und Logis arbeiten. Sie müssten dabei zu 90 % schwere Lasten tragen und zu zwei Dritteln ungeschützt Pestizide versprühen. Um das Jahr 2000 haben sich Schokoladenhersteller verpflichtet, an diesen Zuständen etwas zu ändern. Laut einer Studie des kirchennahen Südwind-Instituts ist danach aber kaum etwas passiert. Wie oft im internationalen Handel wird ein niedriger Einkaufspreis mit so gut wie allen Mitteln vorangetrieben. In den USA ist daher ein Gerichtsverfahren wegen Sklaverei und Verschleppung von Kindern aus Mali gegen Nestlé anhängig.[61]

Afghanistan

Besonders im Norden Afghanistans wird noch heute die jahrhundertealte, nach wie vor in weiten Kreisen gesellschaftlich akzeptierte Tradition der „Baccha Baazi“ (wörtlich „Knabenspiel“[62]) praktiziert: Bei dieser Form der Kinderprostitution, die von einem UN-Mitarbeiter als Kindersklaverei bezeichnet wird,[63] tanzt ein als Frau verkleideter Junge (Bacchá) zunächst vor Männern und muss anschließend diese zumeist auch sexuell befriedigen.[63] Die „Tanzjungen“ sind zwischen acht und etwa vierzehn Jahren alt,[64] werden oft armen Familien abgekauft, teilweise entführt oder sind Waisen von der Straße.[63] Sie werden zunächst zu Tänzern für Sexpartys gleichkommenden Unterhaltungsveranstaltungen ausgebildet, jedoch spätestens nach Einsetzen des Bartwuchses von ihren „Besitzern“ gegen jüngere Knaben ausgetauscht, günstigstenfalls mit einer älteren, nicht mehr jungfräulichen Frau verheiratet, gelegentlich auch zusätzlich mit kleinem Haus und Hof abgefunden,[65] meist aber einfach nur entschädigungslos verstoßen.[63] Nicht wenige „Baccha Baazis“ sind ermordet worden, nachdem sie zu ihrer „attraktiven“ Zeit versucht hatten, ihren „Herren“ zu entfliehen.[63]

Dies geschieht, obwohl nach (nicht unumstrittener) Auslegung einiger Exegeten der Koran in der vierten Sure die Bestrafung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen fordert:

„Und diejenigen, die es [Schändliches[66]] von euch [Männern] begehen, strafet beide. Und so sie bereuen und sich bessern, so lasset ab von ihnen. Siehe, Allah ist vergebend und barmherzig.“

Sure 4, Vers 16[67]

und obwohl nach aktuellem Gesetz in Afghanistan Geschlechtsverkehr mit Jungen beziehungsweise Jugendlichen unter 18 Jahren und mit Mädchen unter 16 Jahren verboten ist und auch ein Großteil der afghanischen Männer Homosexualität in alltäglich öffentlichen Gesprächen als widerwärtig und abstoßend ablehnen.[63]

Nepal

In Nepal ist die Leibeigenschaft seit 2000 gesetzlich verboten. Dennoch werden jedes Jahr tausende minderjährige Mädchen meist ab ihrem fünften, manche sogar ab dem vierten bis zum 15. Lebensjahr verkauft, um in Häusern reicher Grundbesitzer als sogenannte Kamalaris[68] völlig rechtlos und ohne jeden Schutz bis zu 16 Stunden täglich alle möglichen Arbeiten zu verrichten. 10 Prozent von ihnen würden von ihren Besitzern auch sexuell missbraucht.[69][70][71]

Anerkennung moderner Formen der Unfreiheit als Sklaverei

Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet Sklaverei. Viele Politiker und Menschenrechtsorganisationen, deren Engagement der Bekämpfung modernen Formen der Unfreiheit – besonders der Zwangsprostitution, der Zwangsarbeit, der Kinderarbeit[72][73] und der Rekrutierung von Kindern als Soldaten[74][75] – gilt, bemühen sich um eine Anerkennung dieser Phänomene als Sklaverei. Heutzutage soll es mehr Sklaven auf der Welt geben als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.[76] In Paragraph 104 des österreichischen Strafgesetzbuches wird Sklavenhandel und die Versklavung anderer mit Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren bedroht;[77] in Deutschland drohen dem Täter 6 Monate bis 10 Jahre (Arbeitssklave: § 233, sexuelle Ausbeutung: § 232, Menschenraub: § 234 StGB) Freiheitsentzug.

Der Europarat verurteilt und kriminalisiert jegliche Art der Sklaverei nach Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Doch auch heute noch können Menschen in Situationen gelangen, die mit dem Zustand der Versklavung zu vergleichen sind. Ein Beispiel dafür ist der kriminelle Menschenhandel und das Festhalten von Frauen zur sexuellen Ausbeutung. Insbesondere seit dem Zusammenbrechen des Kommunismus in Osteuropa und der andauernden Instabilität im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien nimmt die erzwungene Prostitution von Frauen und Mädchen zu.[78]

Menschenrechtsorganisationen setzen sich dafür ein, dass die Zwangsprostitution rechtlich als Sklaverei und somit als Menschenrechtsverletzung behandelt wird. Hiervon sind auch die demokratischen Staaten Mitteleuropas betroffen, wo z. T. die bestehenden Rechtsvorschriften unzulänglich umgesetzt werden.

Abschaffung der Sklaverei in der Gegenwart

Siehe auch

Literatur

Geschichte

Deutsch

Englisch

 • Hilary Beckles, Verene Shepherd (Hrsg.): Caribbean slave society and economy. Ian Randle Publishers, Kingston/ James Currey Publishers, London 1991.
 • Robert C. Davis: Christian Slaves and Muslim Masters – White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Houndmills (GB) 2003, ISBN 0-333-71966-2.
 • Seymour Drescher: Abolition – A History of Slavery and Antislavery. Cambridge University Press, New York 2009, ISBN 978-0-521-60085-9.
 • Frederick C. Knight: Working the Diaspora – The Impact of African Labor on the Anglo-American World 1650–1850. New York University Press, New York/ London 2010, ISBN 978-0-8147-4818-3.
 • Kenneth Morgan: A Short History of Transatlantic Slavery. Tauris, London/ New York 2016, ISBN 978-1-78076-386-6.
 • Orlando Patterson: Slavery and Social Death. A Comparative Study. Harvard University Press, Cambridge (MA)/ London 1982, ISBN 0-674-81083-X.
 • Johannes Postma: The Atlantic Slave Trade. University Press of Florida, Gainesville et al. 2005.
 • Joel Qirk: The Anti-Slavery Project. From the Slave Trade to Human Trafficking. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, ISBN 978-0-8122-4333-8.
 • Jonathan Schorsch: Jews and Blacks in the Early Modern World. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-82021-9.
 • Eric Eustace Williams: Capitalism and Slavery. University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944.
 • The Cambridge World History of Slavery. 4 Bände, Cambridge University Press, Cambridge/ New York 2011 ff. (Band 2 zum Mittelalter noch nicht erschienen).

Gegenwart

Deutsch

Englisch

Filme

 • Sklaven heute – Geschäft ohne Gnade, italienisch-französischer Dokumentarfilm (1964)
 • Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant (Regie): Menschenhandel – Eine kurze Geschichte der Sklaverei. Frankreich, Dokumentation, 2018. Originaltitel: Les routes de l'esclavage.[79]

Weblinks

Commons: Sklaverei – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sklaverei – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikisource: Sklaverei – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 711 f.
 2. Sklave. In: F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1891.
 3. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Auflage, bearbeitet von Walther Mitzka. Walter de Gruyter, Berlin 1957, ISBN 978-3-11-154374-1, S. 712 (abgerufen über De Gruyter Online).
 4. Vgl. Malek Chebel: L’Esclavage en Terre d’Islam. Un tabou bien gardé. Fayard, Paris 2007, ISBN 978-2-213-63058-8, S. 35. – Für den französischen Mediävisten Jacques Heers ist diese Etymologie eindeutig.
 5. Alexandre Skirda, La traite des Slaves. L’esclavage des Blancs du VIIIe au XVIIIe siècle, Les Éditions de Paris: Paris 2010, S. 5.
 6. Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. Hachette, Paris 1996, ISBN 2-01-279335-5, S. 24–30.
 7. Vgl. Jacques Heers (1996), S. 7.
 8. O. Patterson: Slavery and Social Death. 1982, S. 35–101.
 9. Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie. Rowohlt, Reinbek 1983, ISBN 3-499-16157-5, S. 1109.
 10. Ira Berlin: Generations of Captivity: A History of African-American Slaves. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/ London 2003, ISBN 0-674-01061-2, S. 8 f.
 11. Die Genese von Sklavenhaltergesellschaften wird ausführlicher beschrieben in Richard S. Dunn: Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624–1713. Chapel Hill 1972; sowie in Richard B. Sheridan: Sugar and Slavery: An Economic History of the British West Indies, 1623–1775. Baltimore 1973.
 12. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 213.
 13. Richard Konetzke: Süd- und Mittelamerika I. Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft (= Fischer Weltgeschichte, Bd. 22). Fischer, Frankfurt am Main 1965, S. 173–204.
 14. Robert Delort: Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen Âge. In: Pierre Boglioni, Robert Delort, Claude Gauvard: Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités: Actes du Congrès international tenu à l’Université de Montréal 18–23 octobre 1999 (= Publications de la Sorbonne. / Histoire ancienne et médiévale, Band 71). Publications de la Sorbonne, Paris 2002, ISBN 978-2-85944-477-8, S. 379–394.
 15. Verdingt und verdrängt. Bis vor 40 Jahren wurden in der Schweiz Kinder als Arbeitssklaven missbraucht. In: Süddeutsche Zeitung. vom 19. Oktober 2009, S. 9.
 16. Traditional or Chattel Slavery Brandeis University
 17. Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (hier auf den Seiten der Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft), siehe Artikel 7.
 18. Katy Waldman: Slave or Enslaved Person? It’s not just an academic debate for historians of American slavery.. In: Slate, 19. Mai 2015. Abgerufen am 20. Mai 2015. 
 19. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 445 f.
 20. Abdul Sheriff: The Zanj Rebellion and the Transition from Plantation to Military Slavery. In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. Band 38, Nr. 2, 1. August 2018, ISSN 1089-201X, S. 246–260, doi:10.1215/1089201x-6982029.
 21. Ernst Emmering: Regensburg und die europäische Geschichte. In: Konrad Maria Färber (Hrsg.): Regensburger Almanach. Band 2008. MZ Buchverlag, Regensburg 2008, ISBN 978-3-934863-44-6, S. 26–27.
 22. Matthias Hardt: Slawen. in: Michael Borgolte (Hrsg.): Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch. Akademie, Berlin 2014, ISBN 978-3-05-006474-1, S. 171–181, hier S. 179.
 23. Vgl. hierzu das französische Buch von Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. (Sklaven und Hausbedienstete im Mittelalter in der Welt des Mittelmeeres.) Paris 1996.
 24. Egon Flaig: Weltgeschichte der Sklaverei. München 2009, S. 158 f.
 25. a b Mario Klarer: Introduction. In: derselbe (Hrsg.): Piracy and Captivity in the Mediterranean 1550–1810 (= Routledge research in Early Modern History.). Routledge, London/ New York 20189, ISBN 978-1-138-64027-6, S. 1–22.
 26. Gerald MacLean: Slavery and Sensibility: A Historical Dilemma. In: Brycchan Carey, Peter J. Kitson (Hrsg.): Slavery and the Cultures of Abolition: Essays Marking the Bicentennial of the British Abolition Act of 1807 (= Essays in art and culture.). D. S. Brewer, Cambridge 2007, ISBN 978-1-84384-120-3, S. 173–194.
 27. Robert C. Davis: Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, Houndmills GB 2003,.
 28. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1191.
 29. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1190.
 30. Mauritanian MPs pass slavery law. In: BBC News, 9. August 2007. Abgerufen im 17. Januar 2011. 
 31. Louis Sala-Molins, Les misères des Lumières. Sous la Raison l’outrage, Homnisphères: Paris 2008 (Wiederauflage der Erstausgabe von 1992), ISBN 2-915129-32-0, S. 22.
 32. Louis Sala-Molins: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan. Quadrige/PUF, Paris 1987. (Neuauflage: 2007, ISBN 978-2-13-055802-6).
 33. Jacques Heers (1996), S. 7 f.
 34. Deutsche Welle: Columbus statue beheaded in Boston, another toppled in Richmond. 10. Juni 2020, abgerufen am 15. Juni 2020 (englisch).
 35. Malek Chebel (2007), S. 91.
 36. 2018 Global Slavery Index: Findings (englisch), abgerufen am 30. Mai 2021
 37. Griechisches Wörterbuch-online. Eingabe: βάρβαρος Auf: gottwein.de
 38. Thukydides; Der Peloponnesische Krieg.Melierdialog. / Übersetzung: Thukydides [v400], Georg Peter Landmann (Hrsg.): Der Peloponnesische Krieg (= Bibliothek der alten Welt; Historiae). Artemis & Winkler, Düsseldorf/ Zürich 2002, ISBN 3-7608-4103-1.
 39. Wolfgang Will: Der Untergang von Melos. (Machtpolitik im Urteil des Thukydides und einiger Zeitgenossen). Habelt, Bonn 2006, ISBN 3-7749-3441-X.
 40. Plutarch: Leben des Agesilaos 7, 6.
 41. Xenophon, Helleniká (1, 6, 14).
 42. Yvon Garlan: Les Esclaves en Grèce ancienne. La Découverte, Paris 1982, S. 57.
 43. Aristoteles, Politik I. 6.
 44. Aristoteles: Politik. 1254a, 20ff.
 45. Ronald Daus: Die Erfindung des Kolonialismus. Hammer, Wuppertal 1983, ISBN 3-87294-202-6.
 46. Josef Spindelböck: Die sittliche Beurteilung der Sklaverei. Ein Lehrstück zur Problematik der Erkenntnis allgemeingültiger sittlicher Normen. In: Die neue Ordnung. Band 68, 2014, S. 175 f. (online).
 47. Lewis Hanke: Aristotle and the American Indians, A study in Race Prejudice in the Modern World. 1959, S. 14.
 48. Sociology of the South, or the Failure of Free Society. Richmond 1854, S. 179.
 49. a b Badische-zeitung.de, Ausland, 1. Juni 2016, AFP: 45 Millionen Menschen sollen als Sklaven leben (19. Juni 2016)
 50. Tod eines Sklaven. In: Die Zeit, 21. Februar 2008.
 51. taz.de, 30. März 2008: Botschaft entschädigt Sklavin
 52. Siehe zum Beispiel IS erließ Fatwa für Umgang mit versklavten Frauen ORF News, 29. Dezember 2015.
 53. a b walkfreefoundation.org
 54. a b globalslaveryindex.org
 55. Global Slavery Index: In Russland gibt es 800 Tausend Betroffene der modernen Sklaverei, Nowaja Gaseta, 22. Juli 2018.
 56. Vgl. Julia Harnoncourt: Trabalho escravo? Ein historischer Vergleich auf globaler Ebene, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Heft III/2015.
 57. Zur juristischen Debatte um „Moderne Sklaverei“ in Brasilien vgl. Giselle Sakamoto Souza Vianna: Zwang und formale Freiheit in der Modernen Sklaverein in Brasilien: Konzepte in der Diskussion, in: Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, Heft I/2016.
 58. Gaby Herzog: Die Sklavenkinder von Port-au-Prince. In: Berliner Zeitung. 25. August 2009, S. 8, abgerufen am 26. August 2009.
 59. Jürgen Schübelin: Rechtlos, abhängig, ausgeliefert: Kindersklaven in Haiti. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Kindernothilfe – Themen – Kinderarbeit – Reportage: Kindersklaven in Haiti. Ehemals im Original; abgerufen am 26. August 2009.@1@2Vorlage:Toter Link/www.kindernothilfe.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)
 60. OIM – Assistance for Children Victims of Human Trafficking in Haiti
 61. So süß und doch so bitter. In: Die Zeit. 17. Dezember 2009 Nr. 52.
 62. Visit of the Special Representative for Children & Armed Conflict to Afghanistan. (PDF) UNO, Februar 2010, S. 9, archiviert vom Original am 29. August 2010; abgerufen am 29. August 2010 (englisch).
 63. a b c d e f Florian Flade: Baccha Baazi – Afghanistans Kinderprostituierte: Unter den Augen der westlichen Truppen wird in Afghanistan eine totgeschwiegene Form des Kindesmissbrauchs praktiziert. In: Die Welt. 27. August 2010, abgerufen am 29. August 2010.
 64. berliner-zeitung.de, 1. April 2010, Antonia Rados: Sex-Sklaven in Afghanistan
 65. Missbraucht und ermordet – Kinderschänder in Afghanistan. Film von Jamie Doran, (Originaltitel: Dancing Boys of Afghanistan, 2010), deutsche Erstausstrahlung: Phönix 11. August 2011, 23.00 Uhr.
 66. Unbelegte Übersetzung aus dem Internet. – Hat jemand hierfür den Originalwortlaut aus der Übersetzung (Khoury), die diesem Suren-Zitat zugrundeliegt?!
 67. Adel Theodor Khoury: Der Koran. Arabisch-Deutsch. Gütersloh 2004, S. 154.
 68. UN urges end to Nepalese practice of using young girls as domestic workers. UN News Centre
 69. Menschenhandel: Der Aufstand nepalesischer Kindersklaven. In: Der Spiegel. Nr. 10, 5. März 2011, S. 54–58.
 70. Urmila Chaudhary, Nathalie Schwaiger: Sklavenkind: Verkauft, verschleppt, vergessen – Mein Kampf für Nepals Töchter. Droemer Knaur, München 2011, ISBN 978-3-426-65497-2.
 71. Dialika Krahe: Der Sklavenaufstand. Auf: spiegel.de Der Spiegel vom 5. März 2011; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 72. Bildung ist die wirksamste Waffe gegen Ausbeutung. In: greenpeace magazin 6.00 (Memento vom 20. Juni 2012 im Internet Archive)
 73. Child labour. Auf: antislavery.org (Memento vom 1. März 2009 im Internet Archive)
 74. Roland Kirbach: Moderne Sklaverei: Interview mit Andreas Rister von terre des hommes. Auf: zeit.de Die Zeit vom 28. August 2003; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 75. Melanie Gow (Anti-Slavery Society): Child Soldiers. Auf: anti-slaverysociety.addr.com von 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 76. Immorfo: E. Benjamin Skinner: A World Enslaved (Memento vom 8. Februar 2016 im Internet Archive). Auf: wordsinresistance.wordpress.com vom 27. Dezember 2008 (Foreign Policy. von März/ April 2008); zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 77. Strafgesetzbuch Rechtsinformationssystem der Republik Österreich Auf: ris.bka.gv.at; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 78. Boris Kanzleiter: Europäische Union bringt „Drehscheibe des Menschenhandels“ in Schwung. Auf: heise.de (heise online) vom 1. August 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 79. ( verkossa osoitteessa arte -tv)