Norsk (bokmål)

Court of King's Bench

Court of King's Bench

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Høring i Retten til Kongebenken. Tiltalte står i lenker foran rettsbommen. Fem namsmenn kan identifiseres av deres staber. Miniatyr laget rundt 1460.

The Court of the King's Bench (eller Queen's Bench hvis en monark styrte) var den høyeste domstolen i henholdsvis England og Storbritannia , etter parlamentet , fra 1200-tallet til 1880 .

Court of King's Bench ble opprettet i 1234 for å etterfølge Court of Coram Rege . Court of Coram Rege ble opprettet som en domstol senest i 1200 under kong Johannes den Ukjentes regjeringstid . Hoffet hadde sist møttes i mai 1215, [1] og etter kongens død i uroen under den første baronkrigen i 1216 ble hoffets arbeid da fullstendig stanset. Etter kong Henrik III. I 1234, etter å ha avskjediget justitiaren Stephen av Seagrave og ikke utnevnt noen etterfølger til sjefsjef, ble Court of King's Bench ledet av William av Raleigh møblert. På 1200-tallet ble hoffet fortsatt omtalt som Court of Coram Rege [2] og for første gang i 1268 som Kongens Benk. [3] Rettens jurisdiksjon inkluderte rettssaker som gjaldt monarken eller hans rettigheter, for eksempel tvister om kroneeierskap eller brudd på freden . For å gjøre dette behandlet den tvister mellom høytstående undersåtter, mens den eldre Court of Common Pleas (også kalt Common Bench ) behandlet mer straffesaker. Sete for retten var Westminster, med forhandlinger som fant sted i en rekke andre byer i England, spesielt på 1300-tallet og deretter i 1414 og 1421. Jurisdiksjonen til kongebenken overlappet ofte med den til fellesbenken, spesielt på 1200-tallet, med kongebenken som alltid rangerte høyere på grunn av sin nærhet til kongen. Stort sett som et resultat av flere reformer utført mellom 1318 og 1337, ble domstolen den høyeste ankedomstolen for straffesaker i England. For dette formål fortsatte han å ta på seg sivile søksmål i mindre skala, hovedsakelig på grunn av gjeld. På 1500-tallet tok King's Bench i økende grad på seg husleietvister, noe som førte til pågående konflikter med Common Bench. Under Commonwealth of England ble domstolen kalt Upper Benchutpekt og dommerne ble utnevnt av parlamentet i stedet for av kongen. Først i årene etter gjenopprettingen av monarkiet i 1660 ble ansvaret endelig skilt mellom fellesbenken og kongebenken. Imidlertid fortsatte Kongebenken å være ankedomstolen for Fellesbenken.

Til tross for de lignende pliktene, hadde begge domstolene sine egne dommere. Mens dommere ofte tjenestegjorde ved både kongens benk og fellesbenken i løpet av deres periode, tjenestegjorde de sjelden ved begge domstolene samtidig. Court of King's Bench ble ledet av sin egen sjefsjef og beholdt sin uavhengighet til 1880. Så ble det som da var Court of Queen's Bench kombinert med Court of Common Pleas og Court of Exchequer for å danne High Court of Justice , ledet av Lord Chief Justice holdt. Innenfor dette hoffet dannet han Queen's Bench eller King's Bench Division .

weblenker

spesifikasjoner

  1. Ralph V. Turner: Menn reist fra støvet. Administrativ service og mobilitet oppover i Angevin England . Philadelphia, University of Pennsylvania Press 1998, ISBN 0-8122-8129-2 , s. 75.
  2. Cecil AF Meekings: Martin Pateshull og William Raleigh. I: Historisk forskning , bind 26 (1953), s. 172.
  3. Cecil AF Meekings, David Crook: Kongens benk og felles benk under Henry IIIs regjeringstid . Selden Society, London 2010, ISBN 978-0-85423-132-4 , s. 147.