Polski

Court of King's Bench

Court of King's Bench

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do nawigacji Skocz do wyszukiwania
Przesłuchanie w Court of King's Bench. Oskarżeni stoją w łańcuchach przed barierką sądową. Pięciu komorników można zidentyfikować po ich personelu. Miniatura wykonana około 1460 roku.

Sąd Ławy Królewskiej (lub Ławy Królowej, jeśli rządził monarcha) był najwyższym sądem w Anglii i Wielkiej Brytanii , po Parlamencie , od XIII wieku do 1880 roku .

Court of King's Bench został założony w 1234 jako następca sądu Coram Rege . Dwór Coram Rege powstał jako dwór dworski najpóźniej w 1200 r. za panowania króla Jana Nieznanego . Dwór spotkał się po raz ostatni w maju 1215 r. [1] , a po śmierci króla w zawierusze pierwszej wojny baronów w 1216 r. prace dworu zostały wówczas całkowicie wstrzymane. Po królu Henryku III. W 1234 r., po zdymisjonowaniu sędziego Stefana z Seagrave i nie mianowaniu żadnego następcy na stanowisko sędziego głównego, na czele Sądu Królewskiego stanął Wilhelm z Raleigh umeblowany. W XIII w. dwór nazywano jeszcze Dworem Coram Rege [2] , a po raz pierwszy w 1268 r. Ławą Królewską. [3] Właściwość sądu obejmowała sprawy prawne, które dotyczyły monarchy lub jego praw, takie jak spory o własność korony czy naruszenie pokoju . W tym celu zajmował się sporami między wysoko postawionymi podmiotami, podczas gdy starszy Court of Common Pleas (zwany także Common Bench ) zajmował się bardziej sprawami karnymi. Siedzibą sądu był Westminster, z negocjacjami toczącymi się w wielu innych miastach w Anglii, zwłaszcza w XIV wieku, a następnie w 1414 i 1421 roku. Jurysdykcja Ławy Królewskiej często pokrywała się z jurysdykcją Ławy Wspólnej, zwłaszcza w XIII wieku, przy czym Ława Królewska zawsze plasowała się wyżej ze względu na jej bliskość do króla. W dużej mierze w wyniku kilku reform przeprowadzonych w latach 1318-1337, Trybunał stał się najwyższym sądem apelacyjnym dla procesów karnych w Anglii. W tym celu w dalszym ciągu zajmował się sprawami cywilnymi na mniejszą skalę, głównie z powodu długów. W XVI wieku Ława Królewska coraz częściej podejmowała spory dzierżawne, co prowadziło do trwających konfliktów ze Wspólną Ławką. W czasach Wspólnoty Anglii dwór nosił nazwę Upper Benchwyznaczony, a sędziowie byli mianowani przez parlament zamiast przez króla. Dopiero w latach po przywróceniu monarchii w 1660 r. nastąpiło ostateczne rozdzielenie odpowiedzialności między Ławką Wspólną a Ławką Króla. Jednak ława królewska była nadal sądem apelacyjnym dla ławy wspólnej.

Mimo podobnych obowiązków oba sądy miały swoich sędziów. Podczas gdy sędziowie często zasiadali zarówno na ławie królewskiej, jak i na ławie wspólnej podczas swojej kadencji, rzadko zasiadali w obu sądach jednocześnie. Court of King's Bench był kierowany przez własnego Chief Justice i zachował swoją niezależność do 1880 roku. Następnie ówczesny Court of Queen's Bench został połączony z Court of Common Pleas i Court of Exchequer w celu utworzenia Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości , na czele przez Lorda Naczelnego Sędziego w posiadaniu. W obrębie tego dworu utworzył Wydział Królewskiej Ławy lub Oddziału Królewskiej Ławy .

linki internetowe

pozycje

  1. Ralph V. Turner: Mężczyźni podnieśli się z prochu. Obsługa administracyjna i mobilność w górę w Angevin w Anglii . Filadelfia, University of Pennsylvania Press 1998, ISBN 0-8122-8129-2 , s. 75.
  2. Cecil AF Meekings: Martin Pateshull i William Raleigh. W: Badania historyczne , t. 26 (1953), s. 172.
  3. Cecil AF Meekings, David Crook: Ławka królewska i ławka powszechna za panowania Henryka III . Selden Society, Londyn 2010, ISBN 978-0-85423-132-4 , s. 147.