Svenska

Court of King's Bench

Court of King's Bench

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sökning
Förhandling i Kungsbänkens domstol. De åtalade står i kedjor framför domstolsbarriären. Fem stämningsmän kan identifieras av sina staber. Miniatyr tillverkad omkring 1460.

Court of the King's Bench (eller Queen's Bench om en monark styrde) var den högsta domstolen i England respektive Storbritannien , efter parlamentet , från 1200-talet till 1880 .

Court of King's Bench inrättades 1234 för att efterträda Coram Reges domstol . Court of Coram Rege inrättades som en domstol senast år 1200 under kung Johannes den Okändes regeringstid . Hovet hade senast sammanträtt i maj 1215, [1] och efter kungens död i kaoset under det första baronkriget 1216, stoppades då hovets arbete helt. Efter kung Henrik III. År 1234, efter att ha avsatt justitiaren Stephen av Seagrave och inte utsett någon efterträdare till överdomare, leddes Court of King's Bench av William av Raleigh möblerad. På 1200-talet kallades hovet fortfarande Coram Reges hov [2] och för första gången 1268 som kungens bänk. [3] Domstolens jurisdiktion inkluderade rättsfall som rörde monarken eller hans rättigheter, såsom tvister om kronäganderätt eller brott mot freden . För att göra detta behandlade den tvister mellan högt uppsatta undersåtar, medan den äldre Court of Common Pleas (även kallad Common Bench ) behandlade mer brottmål. Platsen för domstolen var Westminster, med förhandlingar som ägde rum i många andra städer i England, särskilt på 1300-talet och sedan 1414 och 1421. Jurisdiktionen för King's Bench överlappade ofta den för Common Bench, särskilt på 1200-talet, med King's Bench som alltid rankades högre på grund av dess närhet till kungen. Till stor del som ett resultat av flera reformer som genomfördes mellan 1318 och 1337, blev domstolen den högsta appellationsdomstolen för brottmål i England. För detta ändamål fortsatte han att ta på sig civilrättsliga stämningar i mindre skala, främst på grund av skulder. Under 1500-talet tog kungens bänk i allt högre grad upp hyreskonflikter, vilket ledde till pågående konflikter med den gemensamma bänken. Under Englands samväldet kallades domstolen Upper Benchutsågs och domarna utsågs av riksdagen i stället för av Kungl. Först under åren efter återupprättandet av monarkin 1660 skildes ansvaret slutligen mellan den gemensamma bänken och kungens bänk. Kungsbänken fortsatte dock att vara hovrätten för den gemensamma bänken.

Trots liknande uppgifter hade båda domstolarna sina egna domare. Medan domare ofta tjänstgjorde vid både King's Bench och Common Bench under sin mandatperiod, tjänstgjorde de sällan vid båda domstolarna samtidigt. Court of King's Bench leddes av sin egen överdomare och behöll sin självständighet fram till 1880. Sedan kombinerades det som då var Court of Queen's Bench med Court of Common Pleas och Court of Exchequer för att bilda High Court of Justice , som leddes av Lord Chief Justice hölls. Inom detta hov bildade han Queen's Bench eller King's Bench Division .

webb-länkar

specificering

  1. Ralph V. Turner: Män upphöjda från stoftet. Administrativ service och rörlighet uppåt i Angevin England . Philadelphia, University of Pennsylvania Press 1998, ISBN 0-8122-8129-2 , s. 75.
  2. Cecil AF Meekings: Martin Pateshull och William Raleigh. I: Historical Research , volym 26 (1953), s. 172.
  3. Cecil AF Meekings, David Crook: Kungens bänk och gemensam bänk under Henrik III :s regeringstid . Selden Society, London 2010, ISBN 978-0-85423-132-4 , s. 147.